אימוני בטיחות

במציאות מדומה

המלצת רכז זה"ב

המלצות תלמידים

התכנית מאושרת על ידי משרד החינוך וממומנת על ידי הרלב"ד

©2019 by StreetWize Simulations Ltd. 

  • Facebook - StreetWize VR
  • Instagram - StreetWize VR
  • YouTube - StreetWize VR
  • Twitter - StreetWize VR
  • LinkedIn - StreetWize Simulations